ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TÂY NINH
Địa chỉ: 322 Đường 30/4, Phường 3, Tp.Tây Ninh, Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822.343; Fax : 0276.3820.970
Email: ptth@tayninh.gov.vn      Website: www.tayninhtv.vn

 

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và Chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 1977, có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà  nước, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa xã hội, góp phần giáo dục nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

Trải qua quá trình hoạt động, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh không ngừng lớn mạnh và phát triển; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc tăng thời lượng phát sóng, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh còn không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, mở rộng diện phủ sóng phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của cán bộ, nhân dân tỉnh nhà.

Hiện nay sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phủ khắp trong tỉnh và trong khu vực.

Thời lượng phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh: 8 giờ /ngày.

Hệ thống phát sóng truyền hình được trang bị phòng Tổng khống chế và chương trình được sắp xếp phát sóng với thời lượng 24/24.

Truyền dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trên các hạ tầng:

Truyền hình:

1/ Số Vệ tinh:

– Vệ tinh VINASAT 1,2, dịch vụ HTV

– Tần số thu:  11088 MHz

– Symbol rate  28799  MSymbol/s

– Phân cực:    Dọc,   ký hiệu V  (Vertical)

2/ Kỹ thuật số mặt đất DVBT2: 

- Dịch vụ Truyền hình số Miền nam,  Kênh 33.

3/ Truyền hình cáp SCTV:

– Số: Kênh 100

– Tương tự: Kênh

4/ MyTV ( VNPT) Kênh 701.

5/  G-TEL(VIETTEL)  Kênh 253

6/  FPT     Kênh 171

Phát thanh:

FM  tần số  103.1 Mhz

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA ĐÀI

* BAN GIÁM ĐỐC

– Giám Đốc – Tổng Biên tập : Vũ Xuân Trường  

Điện thoại: 0913.955.678

–  Phó Giám Đốc: Võ Văn Quý

Điện thoại : 0945.612.772

 * PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

– Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Điện thoại: 0915.233.978

- Phó Trưởng phòng: Lê Bá Thành

Điện thoại: 0987.733.332

* PHÒNG KỸ THUẬT - SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH

– Phó Trưởng phòng: Mai Xuân Thủy

Điện thoại : 0909.789.468

* PHÒNG VĂN NGHỆ GIẢI TRÍ  

– Phó Trưởng phòng: Vũ Đức Hải

Điện thoại: 0908.317.557

* PHÒNG THỜI SỰ

– Q.Trưởng phòng: Vương Ngọc Nghĩa

Điện thoại: 0984.953.612

- Phó Trưởng phòng: Dương Nguyễn Vũ Hải

Điện thoại: 0909.831.635

* PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA GIÁO

– Phó Trưởng phòng: Mai Quang Hiền

Điện thoại : 0982.739.207

- Phó Trưởng phòng: Trần Phù Du

Điện thoại: 0937.477.075

* PHÒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO   

– Phó Trưởng phòng: Ngô Kim Hải

Điện thoại: 0988.467.578

Mạng xã hội

facebook.com/tayninhtvonline
Đài PT-TH Tây Ninh

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822343

Email: ptth@tayninh.gov.vn