Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đã đăng vào 10/10/2018 có 137 lượt xem

Sáng ngày 9/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Lưu Quang – Ủy viên TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- ông Nguyễn Minh Tân- Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tâm – Phó bí thư- Chủ tịch HĐND,  ông Phạm Văn Tân- phó bí thư- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự có ông Tạ Quang Phúc- phó Vụ trưởng Vụ 2 Văn phòng TW Đảng, cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho các Ban chấp hành các huyện, thành phố và đại diện các ngành, các cấp, các Doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ qua.  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Nghị quyết đề ra, đồng thời đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức trong tổ chức thực hiện nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương. Cụ thể, tỉnh đã xác định rõ các định hướng chiến lược, thành lập Ban Chỉ đạo và các Nhóm công tác thực hiện các giải pháp mang tính đột phá của tỉnh, tập trung vào 4 lĩnh vực là: phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp sạch – công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ; phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện thể chế; đã tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư duy phát triển kinh tế; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền quyết liệt, sâu sát, linh hoạt hơn; tăng cường  hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương, mời gọi đầu tư chiến lược để tăng cường nguồn lực, động lực cho phát triển.

Trong thời gian tiếp theo, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân hằng năm 7,75% . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành ) từ 2.102 USD năm 2015, tăng lên 2.536 USD vào năm 2017, bằng 66,7% so với mục tiêu đến năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.Qua đó Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm. Công tác đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp được quan tâm thực hiện; tỷ lệ lắp đầy trong khu công nghiệp tăng từ 51,3 lên 70,7%, trong cụm cộng nghiệp tăng từ 70,8 lên 77,7%. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng bình quân hằng năm 2,55%.

          Đặc biệt tỉnh đã ban hành các chính sách phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chuỗi giá trị; thu hút được 28 dự án đầu tư với tổng vốn trên 1.940 tỷ đồng vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có nhà máy chế biến rau, củ quả xuất khẩu quy mô lớn; giá trị sản xuất bình quân thu được trên diện tích trồng tăng từ 86,93 triệu đồng/ha lên khoảng 90 triệu đồng/ha.

Trong  lĩnh vực du lịch, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chọn Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen là tâm điểm phát triển để tạo sự lan tỏa, đẩy mạnh mời gọi xã hội hóa đầu tư, huy động các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, thực hiện nhiều chương trình liên kết hợp tác trong và ngoài nước để khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh, doanh thu từ tham quan, du lịch tăng hằng năm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, chỉ đạo các  cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị  – xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có chuyển biến; chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 4.186 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 34.685 đồng chí, chiếm 3,08% so với dân số tỉnh, riêng các xã biên giới đạt 1,89%.

Tuy nhiên, báo cáo kết quả cũng  chỉ ra một số hạn chế trong thời gian qua như: lĩnh vực kinh tế phát triển chưa toàn diện, tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm chỉ đạt 7,75%, thấp hơn Nghị quyết. Một số chỉ tiêu kinh tế có khả năng không đạt. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt thấp so với nghị quyết, tốc độ chuyển dịch cơ cấu, hình thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp chậm. Lĩnh vực văn hóa-xã hội còn nhiều vấn đề khó khăn, bất cập, trong đó có thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực y tế, hệ thống đào tạo, dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của địa phương…

Cũng qua hội nghị các đại biểu được nghe đại diện  các Sở NN&PTNT, Sở GTVT, sở VHTT&DL tham luận về các nội dung như “ Thực hiện cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, “ Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông”, “ Định hướng và giải pháp đột phá trong phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh”. Đặc biệt Ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã tham luận về vấn đề : “ Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18 và số 19 của BCH TW khóa XII” , đại diện MTTQVN tỉnh tham luận về: “Tăng cường giám sát, phản biện xã hội của mặt trận” và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham gia tham luận với đề tài: “ Phát triển kinh tế gắn với cũng cố quốc phòng khu vực biên giới”.

Qua các tham luận tại Hội nghị ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang khẳng định: “ Cảm ơn sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể đã giúp sự phát triển được bển vững và có chiều hướng khởi sắc. Nền kinh tế tỉnh nhà từng bước được nâng lên, hạ tầng giao thông ngày được quan tâm đầu tư đúng mức  để từng bước tăng tốc trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời các ngành các cấp cần tìm ra cơ chế phối hợp với nhau tốt hơn nữa, cùng đồng hành với các nhà đầu tư thực hiện 2 mục tiêu chính là làm cho được đường cao tốc Tp Hồ chí Minh- Xa Mát và việc tinh giản biên chế từ 10-11% cán bộ công chức sẽ gây ảnh hưởng nhưng đây là chỉ tiêu để tỉnh ta tiến tới đạt mục tiêu tới cuối nhiệm kỳ”.

Bình Duy- Thanh Bình.

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh: Giấy phép số: ---
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Tổng biên tập: Ông Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: 322 Đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3822343 - Fax: 0276.3820970 - Email: ptth@tayninh.gov.vn

//Doan code cua Bo Thong tin truyen thong