TÂY NINH SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đã đăng vào 05/06/2018 có 114 lượt xem

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao giải cho các tác phẩm đạt giải thưởng cấp tỉnh đợt 1 (2016 – 2018), giai đoạn 2016 – 2020 .

Tại Tây Ninh, qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 12, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cùng với Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tạo nền tảng cơ bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05.

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên quyết tâm đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tính tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ chủ chốt có chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai quán triệt Chỉ thị 05 cho gần 42.000 lượt cán bộ Đảng viên, mở trên 380 lớp triển khai học tập chuyên đề toàn khóa. Để nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05, cùng với triển khai cam kết thực hiện Nghị quyết số 04 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trên tinh thần đổi mới trong tổ chức thực hiện, cũng như để giảm bớt việc mỗi cá nhân phải xây dựng nhiều văn bản đăng ký, cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo triển khai thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, triển khai thực hiện từ đầu tháng 8/2017 trong toàn Đảng bộ.

Hầu hết cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo Bác; gắn tự phê bình và phê bình với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra để tập trung lãnh đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá về: phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và triển khai thực hiện quyết liệt những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh và lập 05 Nhóm công tác để tập trung tổ chức thực hiện là: Phát triển Nông nghiệp; phát triển Du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghệ thông tin. Đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và theo kế hoạch đề ra, tiếp tục mạnh dạn nghiên cứu, triển khai cách làm mới gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với đăng ký, cam kết thực hiện Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng.

Tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã biểu dương khen thưởng cho 19 tập thể, 35 cá nhân điển hình trong toàn tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về  “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trao giải thưởng cấp tỉnh đợt 1 (2016 – 2018), giai đoạn 2016 – 2020 cho 15 tác phẩm, trong đó có 09 tác phẩm lĩnh vực văn học nghệ thuật và 06 tác phẩm báo chí.

                                  CẨM NAM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh: Giấy phép số: ---
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Tổng biên tập: Ông Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: 322 Đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3822343 - Fax: 0276.3820970 - Email: ptth@tayninh.gov.vn

//Doan code cua Bo Thong tin truyen thong