Tuyên truyền An toàn giao thông trong trường học

Đã đăng vào 24/09/2018 có 59 lượt xem

Công tác tuyên truyền An toàn giao thông trong trường học được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm qua đó thì ý thức về An toàn giao thông của các em học sinh đã không ngừng được nâng lên. Số học sinh vi pham trật tự giao thông giảm đáng kể, đặc biệt là đến nay chưa có trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh. …


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh: Giấy phép số: ---
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Tổng biên tập: Ông Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: 322 Đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3822343 - Fax: 0276.3820970 - Email: ptth@tayninh.gov.vn

//Doan code cua Bo Thong tin truyen thong