Phấn đấu giá trị SẢN XUẤT công nghiệp tăng 14.5% trở lên.

Đã đăng vào 03/01/2019 có 26 lượt xem

Năm 2019, Tây Ninh phấn đấu có Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 14,5% trở lên.Để đạt được mục tiêu đề ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã triển khai các nhóm giải pháp. Trong đó, chú trọng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về phát triển du lịch; nông nghiệp; hạ tầng giao thông; thể chế, 4.0 và phát triển nguồn nhân lực.

Xem thêm :

– Youtube : http://bit.ly/2DxLx9S

– Fanpage : https://www.facebook.com/ttv11.vn/


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh: Giấy phép số: ---
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Tổng biên tập: Ông Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: 322 Đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276.3822343 - Fax: 0276.3820970 - Email: ptth@tayninh.gov.vn

//Doan code cua Bo Thong tin truyen thong