Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 01-9-2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 01-9-2021 | TâyNinhTV

01/09/2021
Lượt xem: 280

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 01-9-2021 | TâyNinhTV

NỘI DUNG
- Tiếp nhận oxy và 300 máy tạo từ Chính phủ Ấn Độ
- Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiêm vaccine cho học sinh
- Cung cấp đầy đủ thuốc cho F0 điều trị tại nhà
- Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tây Ninh về thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19
- Tây Ninh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10 trong cùng một kỳ
- Một số vùng xanh chưa được quản lý tốt
- Công an Tây Ninh xử phạt đối tượng đưa thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh

#thoisutayninh
#tayninhtv
#tintuchomnay