Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 04-9-2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 04-9-2021 | TâyNinhTV

04/09/2021
Lượt xem: 252

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 04-9-2021 | TâyNinhTV

NỘI DUNG
- Các đơn vị trường tiếp nhận học sinh học tại nơi cư trú do dịch Covid- 19
- Thành phố Tây Ninh chi hỗ trợ trên 5 tỷ 800 triệu đồng cho người dân
- Huyện Dương Minh Châu chỉ còn 5 ấp là vùng vàng
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh

#thoisutayninh
#tayninhtv
#tintuchomnay