Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 19/9/2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 19/9/2021 | TâyNinhTV

19/09/2021
Lượt xem: 3646
Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 19/9/2021 | TâyNinhTV
 
NỘI DUNG
- Cần tiếp tục đánh giá về hiệu lực bảo vệ của Nano Covax
- Không có chuyện nhận tiền của thân nhân người mất vì Covid-19
- Tập đoàn Phương Trang trao tặng tỉnh Tây Ninh nhiều vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19
- Phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh
#thoisutayninh
#tayninhtv
#tintuchomnay