Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 21/9/2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 21/9/2021 | TâyNinhTV

21/09/2021
Lượt xem: 213

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 21/9/2021 | TâyNinhTV

NỘI DUNG
- Chủ tịch nước thăm Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba
- Thành phố Hồ Chí Minh linh động xét nghiệm shipper để tránh quá tải
- Ngành ngân hàng yêu cầu xây dựng các kịch bản
- Vùng xanh ngày càng mở rộng, vùng đỏ được thu hẹp
- Giải quyết thủ tục hành chính gắn với phòng, chống dịch Covid-19
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh

#thoisutayninh
#tayninhtv
#tintuchomnay