Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 23-8-2021 | TâyNinhTV

Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 23-8-2021 | TâyNinhTV

23/08/2021
Lượt xem: 1379
Bản tin Covid-19 | Tin tức hôm nay 23-8-2021 | TâyNinhTV
NỘI DUNG
- Họp trực tuyến Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19
- Người dân xếp hàng chờ tiệm thuốc mở cửa
- Cập nhật Covid-19