Bản tin sáng 09-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Bản tin sáng 09-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

09/05/2022
Lượt xem: 152
Bản tin sáng 09-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Mặt trận tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân
- Đề nghị chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế
- Nhiều dự án bị thanh tra, nguồn cung nhà ở giảm mạnh
- Xử lý mạnh, xe vi phạm vẫn nhiều
- UNICEF kêu gọi đẩy mạnh hỗ trợ trẻ em Syria
- Hong Kong (Trung Quốc) có lãnh đạo mới
- Iran nêu nguyên nhân đàm phán hạt nhân bế tắc
#truyenhinhtayninh
#tayninhtve
#ttv11