Bản tin trưa 09-10-2020 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Bản tin trưa 09-10-2020 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

09/10/2020
Lượt xem: 122
Bản tin trưa 09-10-2020 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
#bantintrua
#tintuchomnay
#tayninhtv
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khảo sát việc xử lý nợ xấu
- Thị xã Hòa Thành công nhận 42 đơn vị điển hình về an toàn PCCC
- Công an Gò Dầu Sơ kết công tác bố trí Công an xã chính quy
- Hòa Thành thu ngân sách hơn 210 tỉ đồng
- Công an xã Tân Bình bảo đảm ANTT góp phần xây dựng xã nông thôn mới
- Tân Biên giải ngân cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường
- Hội thi sáng kiến, mô hình hay về cải cách hành chính năm 2020
- Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19