Cần có thêm chế độ phụ cấp đặc thù đối với giáo viên mầm non | Tiếng nói cử tri | Tây Ninh TV

Cần có thêm chế độ phụ cấp đặc thù đối với giáo viên mầm non | Tiếng nói cử tri | Tây Ninh TV

16/11/2019
Lượt xem: 1175

Cần có thêm chế độ phụ cấp đặc thù đối với giáo viên mầm non | Tiếng nói cử tri | Tây Ninh TV

#giaovienmamnon
#tiengnoicutri
#tayninhtv

---------------
????Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh
https://daitruyenhinhtayninh.page.link/dangky
Xem thêm :
- Website : http://tayninhtv.vn
- Youtube : http://bit.ly/2DxLx9S
- Twitter : https://twitter.com/TayNinhTV
- Fanpage : https://www.facebook.com/TayNinhTVonline/
#DaiTruyenHinhTayNinh
#TayNinhTV
#TayNinh