CÒN NHIỀU KHU VỰC CHƯA ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

CÒN NHIỀU KHU VỰC CHƯA ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

19/12/2021
Lượt xem: 515

CÒN NHIỀU KHU VỰC CHƯA ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Xin chào quý cô bác anh chị cử tri. Trong cuối năm 2020 đến các kỳ tiếp xúc cử tri gần đây của đại biểu HĐND các cấp, một trong các vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị thường xuyên là về vấn đề an toàn giao thông. Trong chương trình Tiếng nói cử tri kỳ này, chúng tôi sẽ phản ánh tình hình tại một số tuyến đường chưa đảm bảo an toàn giao thông từ kiến nghị của cử tri và phản hồi từ ngành chức năng.
..............
#ttv11#tayninhtv_audio#tintuchomnay#Phát_thanh_FM103.1MHz