CỬ TRI VÀ CÁC ĐẠI BIỂU QUAN TÂM ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ VÀ AN SINH XÃ HỘI | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

CỬ TRI VÀ CÁC ĐẠI BIỂU QUAN TÂM ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ VÀ AN SINH XÃ HỘI | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

13/12/2021
Lượt xem: 560

CỬ TRI VÀ CÁC ĐẠI BIỂU QUAN TÂM ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ VÀ AN SINH XÃ HỘI | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Xin chào quý cô bác anh chị cử tri. Kỳ họp 2 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-12 vừa qua. Kỳ họp lần này, các đại biểu đã xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế- ngân sách, văn hóa- xã hội. Đặc biệt trong phiên chất vấn, các vấn đề về y tế, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được các đại biểu đặc biệt quan tâm, đây cũng là nội dung được các cử tri quan tâm, gửi ý kiến, phản hồi nhiều nhất trước kỳ họp. Chương trình Tiếng nói cử tri kỳ này, chúng tôi sẽ phản ánh những diễn biến quan trọng của phiên chất vấn và một số kết quả quan trọng của kỳ họp.
.............
#ttv11#FM103.1MHz #Tiếng_nói_cử_tri#truyenhinhtayninh#tayninhtv#tayninhtvaudio