HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết quan trọng về lĩnh vực kinh tế - ngân sách | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết quan trọng về lĩnh vực kinh tế - ngân sách | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

15/05/2022
Lượt xem: 170

HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết quan trọng về lĩnh vực kinh tế - ngân sách | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
----------------
Tuần vừa qua, HĐND tỉnh Đoàn và Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh có nhiều hoạt động quan trọng. HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 của nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành 5 Nghị quyết quan trọng, hứa hẹn tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội. Còn các Đại biểu Quốc hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri.
Chiều ngày 12/5, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Ba- Kỳ họp chuyên đề. Sau khi xem xét, thảo luận một cách dân chủ, có trách nhiệm các nội dung UBND trình kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 05 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế- ngân sách. Trong đó, ngành Y tế quan tâm và phấn khởi khi Nghị quyết hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được ban hành.
#tiengnoicutri#tayninh#tayninhtv#truyenhinhtayninh#ttv11