Kỳ lạ người phụ nữ không có cảm giác đau | Chuyện Đông Tây Kỳ Thú | TâyNinhTVE

Kỳ lạ người phụ nữ không có cảm giác đau | Chuyện Đông Tây Kỳ Thú | TâyNinhTVE

20/01/2021
Lượt xem: 147

Kỳ lạ người phụ nữ không có cảm giác đau | Chuyện Đông Tây Kỳ Thú | TâyNinhTVE
- Cậu bé 12 tuổi vá ổ gà trên đường
- Nhà điêu khắc khiếm thị và nguồn cảm hứng vô tận với nghệ thuật
- Kỷ lục thế giới mới về đồng diễn đánh trống