Một số vấn đề chưa được giải quyết triệt để | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

Một số vấn đề chưa được giải quyết triệt để | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

18/04/2022
Lượt xem: 350

Một số vấn đề chưa được giải quyết triệt để | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Xin chào quý cô bác anh chị cử tri. Trong thời gian qua, từ các kiến nghị của cử tri qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, qua các đợt kiểm tra giám sát của HĐND các cấp, chương trình Tiếng nói cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội được cử tri quan tâm. Sau các chương trình phát sóng, nhiều vấn đề đã được các địa phương cũng như ngành chức năng quan tâm xử lý, khắc phục và báo cáo kết quả đến cử tri. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được khắc phục triệt để.
Chương trình tiếng nói cử tri kỳ này, chúng tôi sẽ phản ánh lại một số nội dung đã được các chương trình Tiếng nói cử tri đề cấp từ năm 2019 đến thời gian gần đây chưa được giải quyết triệt để. Ví dụ như việc nước sông Vàm Cỏ Đông vẫn xuất hiện tình trạng hôi thối, ô nhiễm trong một số thời điểm trong mùa khô. Việc lấn chiếm lòng lề đường vẫn đang diễn ra tại các đô thị, nhất là ở các khu vực chợ trung tâm. Việc mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường vẫn đang diễn ra. Chương trình sẽ phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan , cũng như giải pháp của cơ quan chức năng cho các vấn đề này
#tiếng_nói_cử_tri#ttv11#tayninhtv#truyenhinhtayninh