Người dân sốt ruột chờ giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV

Người dân sốt ruột chờ giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV

08/08/2022
Lượt xem: 189

Người dân sốt ruột chờ giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV
Từ đầu năm 2022 đến nay, cử tri các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều có phản ánh kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng hồ sơ bị tồn, chưa giải quyết đúng hẹn khá nhiều. Việc chậm trễ giải quyết hồ sơ gây phiền hà rất lớn cho người dân.
Một số người dân đã bàn tán rằng nếu nhờ cò làm hồ sơ sẽ nhanh hơn, dư luận này khiến nhiều người tin rằng có tiêu cực trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai. Do đó, HĐND tỉnh rất quan tâm giám sát vấn đề này, và đã đưa nội dung này vào phiên chất vấn của kỳ họp 4 HĐND tỉnh vừa qua.
Chương trình Tiếng nói cử tri kỳ này, chúng tôi sẽ phản ánh tình hình giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai tại các địa phương hiện nay và các phản hồi giải trình của các cơ quan chức năng về vấn đề này
................
@TayNinhTV Audio @TayNinhTV ToDay @Truyền hình Tây Ninh Giải trí
#tinnong24h#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11