NHIỀU KHOẢN THU CAO HƠN HỌC PHÍ | Tiếng nói cử tri | TâyNinhTV

NHIỀU KHOẢN THU CAO HƠN HỌC PHÍ | Tiếng nói cử tri | TâyNinhTV

08/11/2021
Lượt xem: 658

NHIỀU KHOẢN THU CAO HƠN HỌC PHÍ | Tiếng nói cử tri | TâyNinhTV
Dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống mọi mặt của người dân. Năm học 2021-2022, học sinh của các trường công lập trên địa bàn tỉnh không phải đóng học phí học kỳ 1. Việc thực hiện chính sách miễn học phí góp phần làm nhẹ gánh lo cho phụ huynh. Nhưng qua các thông tin giám sát cho thấy, học phí chỉ chiếm một phần chi phí không lớn nếu so với các chi phí khác mà phụ huynh phải đóng cho con em mình trong năm học. Tại buổi giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại biểu HĐND đề nghị Sở GD - ĐT làm rõ tại sao có những khoản thu, mức thu khác nhau giữa các trường, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đại biểu nhận định, cử tri và nhất là các phụ huynh rất đến quan tâm các khoản thu khác thông qua thỏa thuận giữa nhà trường là phụ huynh chứ không chỉ là học phí. Các khoản thu này có thể lớn hơn nhiều so với học phí. Đây là nguồn thu nhạy cảm, nếu không giám sát chặt chẽ dễ dẫn đến sai phạm.
.............
#ttv11#truyenhinhtayninh#tayninhtvaudio#FM103.1MHz