Nhiều tuyến kênh thủy lợi không có hiệu quả | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

Nhiều tuyến kênh thủy lợi không có hiệu quả | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

07/03/2022
Lượt xem: 374

Nhiều tuyến kênh thủy lợi không có hiệu quả | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Thưa qúy khán giả, thưa cô bác anh chị cử tri. Sau gần 37 năm đầu tư và phát triển hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hệ thống thủy lợi của tỉnh đã cơ bản đáp ứng phục vụ công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Tây Ninh còn nhiều tuyến kênh tưới tiêu chưa hiệu quả, thiết kế chưa phù hợp với nhu cầu sản xuất đã được cử tri, chính quyền địa phương và ngành quản lý đề xuất xóa bỏ. Tổng chiều dài các tuyến kênh thủy lợi trong tỉnh được đề nghị xóa bỏ là gần 37km. Chương trình Tiếng nói cử tri kỳ này sẽ phản ánh tình trạng của các kênh thủy lợi trên địa bàn, cũng như ý kiến của cử tri và các cơ quan quản lý về vấn đề này.
.................
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11