Những kết quả trong xây dựng đô thị loại III của TX. Hòa Thành và TX. Trảng Bàng | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

Những kết quả trong xây dựng đô thị loại III của TX. Hòa Thành và TX. Trảng Bàng | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

25/04/2022
Lượt xem: 381

Những kết quả trong xây dựng đô thị loại III của TX. Hòa Thành và TX. Trảng Bàng | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Xin chào quý khán giả, xin chào quý cô bác anh chị cử tri. Kể từ năm 2020, tỉnh Tây Ninh có hai thị xã là thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng. Hai đô thị này trong thời gian qua đã có nhiều bước phát triển về cơ sở, nâng cao chất lượng sống của người dân trong đô thị, phát triển quy hoạch đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Cả hai đô thị đều đặt mục tiêu phấn đấu sớm đạt các tiêu chí đô thị loại 3, được công nhận thành phố vào năm 2025.
Chương trình tọa đàm Tiếng nói cử tri kỳ này, chúng tôi đã mời lãnh đạo UBND thị xã Hòa Thành và Trảng Bàng tham gia chương trình. Các vị khách mời sẽ thông tin đến cử tri tỉnh nhà những kết quả ban đầu trong xây dựng đô thị loại 3 hiện nay, định hướng phát triển của hai thành phố tương lai, cũng như chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, những băn khoăn trăn trở của người dân và chính quyền trong quá trình phát triển đô thị hiện nay.
.................
#tiengnoicutri#ttv11#tayninhtv#truyenhinhtayninh