QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG CÒN KHÓ KHĂN, BẤT CẬP | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG CÒN KHÓ KHĂN, BẤT CẬP | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

05/12/2021
Lượt xem: 565

QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG CÒN KHÓ KHĂN, BẤT CẬP | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Vừa qua, Đoàn giám sát chuyên đề do Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì đã có các buổi làm việc tại một số huyện, thị, thành phố trong tỉnh để nắm bắt tình hình quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên các địa bàn từ năm 2015-2020. Qua các buổi làm việc giám sát, có thể thấy là tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua đã ngày càng đi vào nền nếp. Số các vụ vi phạm về trật tự xây dựng trong giai đoạn 2015-2020 đã giảm nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, trong công tác quản lý nhà nước cũng đã bộc lộ một số bất cập. Trong đó, tại thành phố Tây Ninh, có những khu vực đã bị phá vỡ quy hoạch do người dân xây nhà hàng loạt trên đất lúa, địa phương đã không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, việc xử lý sẽ là rất khó nên thành phố đã tính đến phương án xin điều chỉnh quy hoạch. Chương trình Tiếng nói cử tri kỳ này, chúng tôi sẽ thông tin đến cử tri tình hình quản lý về trật tự xây dựng trên một số địa bàn, cũng như giải pháp của các địa phương và ngành chức năng để chấn chỉnh tình trạng này.
..............
#ttv11#tayninhtv_audio#tintuchomnay#Phát_thanh_FM103.1MHz