QUY ĐỊNH VÙNG NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

QUY ĐỊNH VÙNG NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

28/12/2021
Lượt xem: 581

QUY ĐỊNH VÙNG NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Kỳ họp 2 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Vấn đề quy hoạch vùng nuôi chim yến đã được cử tri nhiều lần kiến nghị các năm trước đây và đã được các đại biểu thảo HĐND thảo luận trong nhiều cuộc họp, kỳ họp trước khi nghị quyết được chính thức ban hành. Chương trình Tiếng nói cử tri kỳ này, chúng tôi sẽ cùng các địa phương và ngành chức năng phân tích sự tác động, ảnh hưởng của nghị quyết đến đời sống người dân.
...............
#ttv11#tintuccovid_19#tayninhtv_audio#tintuchomnay#Phát_thanh_FM103.1MHz