Sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ, bệnh nhân để giới thiệu bán hàng đa cấp có VPPL? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ, bệnh nhân để giới thiệu bán hàng đa cấp có VPPL? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

04/03/2022
Lượt xem: 227

Sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ, bệnh nhân để giới thiệu bán hàng đa cấp có VPPL? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE
#tayninhtve​#Truyền_hình_Tây_Ninh#FM103.1MHz #tayninhtvaudio#tayninhtv