Tạm ngưng cho bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Lê Ngọc Tùng | TayNinhTV

Tạm ngưng cho bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Lê Ngọc Tùng | TayNinhTV

10/09/2021
Lượt xem: 238

Tạm ngưng cho bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Lê Ngọc Tùng | TayNinhTV

#thongtindichcovid19
#tayninhtv
#ttv11