Tây Ninh: Đột phá để phát triển | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

Tây Ninh: Đột phá để phát triển | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV

20/02/2022
Lượt xem: 500

Tây Ninh: Đột phá để phát triển | Tiếng nói cử tri | TayNinhTV
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI đã xác định các chương trình đột phá để tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của HĐND tỉnh Tây Ninh cũng đã nêu rõ các mục tiêu thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh. Chương trình Tiếng nói cử tri phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút tối Chủ nhật 20/2, phát lại vào 8 giờ 5 phút sáng Thứ Hai 21/2 sẽ phản ánh các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của các cấp, các ngành chức năng trong thực hiện các định hướng của tỉnh đề ra.
.................
#ttv11#tayninhtv_audio#tintuchomnay#Phát_thanh_FM103.1MHz