Tây Ninh lắp đặt 04 camera quét mã QR tại các chốt kiểm soát trọng điểm | TayNinhTV

Tây Ninh lắp đặt 04 camera quét mã QR tại các chốt kiểm soát trọng điểm | TayNinhTV

13/09/2021
Lượt xem: 111

Tây Ninh lắp đặt 04 camera quét mã QR tại các chốt kiểm soát trọng điểm | TayNinhTV

#tayninhtv
#ttv11