Tây Ninh Ngày Mới 05-01-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh Ngày Mới 05-01-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

04/01/2021
Lượt xem: 199

Tây Ninh Ngày Mới 05-01-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

#TâyNinhNgàyMới
#TayNinhTV

- Triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021
- Kiện toàn các chức danh lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh
- Nhiều công trình cấp nước vùng biên được nâng cấp
- Đẩy mạnh cải cách hành chính
- Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát triển khai phương án PCCCR và chống phá rừng mùa khô năm 2020- 2021
- Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ

----------------

- Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, Văn hóa - Xã hội, Nông nghiệp Tây Ninh... trên kênh Youtube chính thức của Truyền hình Tây Ninh. 
- Mời bấm vào link tại đây: https://youtube.com/TayNinhTV
- Click theo dõi thông tin trên Website: 
- http://tayninhtv.vn
- http://ttv11.vn/
- https://www.ttv11.com.vn
* Địa chỉ: số 322, đường 30/4, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
* Điện thoại: 0276.3822343 
* Website: http://www.TayNinhTV.vn
* Subscribe: https://www.youtube.com/TayNinhTV
* Facebook: https://www.facebook.com/TayNinhTVonline
* Facebook: https://www.facebook.com/TayNinhtv.vn
* Twitter : https://twitter.com/TayNinhTV

---------------
- Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh
https://daitruyenhinhtayninh.page.link/dangky
Xem thêm : 
- Website : http://tayninhtv.vn
- Youtube : http://bit.ly/2DxLx9S
- Twitter : https://twitter.com/TayNinhTV
- Fanpage : https://www.facebook.com/TayNinhTVonline/
- Facebook: https://www.facebook.com/TayNinhtv.vn
#DaiTruyenHinhTayNinh
#TayNinhTV
#TayNinh