Tây Ninh Ngày Mới 15-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Tây Ninh Ngày Mới 15-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

14/09/2021
Lượt xem: 277

Tây Ninh Ngày Mới 15-9-2021 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

NỘI DUNG
- Huyện Châu Thành lập Bệnh viện dã chiến
- Doanh nghiệp chuẩn bị cho việc khôi phục sản xuất
- Hòa Thành: Bán tranh thêu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo
- Cập nhật tình hình Covid-19 tại Tây Ninh

#TâyNinhNgàyMới
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
#tayninhtv
#tintuchomnay