TayNinhTV | Tiếng Nói Cử Tri | THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

TayNinhTV | Tiếng Nói Cử Tri | THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

18/10/2019
Lượt xem: 509

TayNinhTV | Tiếng Nói Cử Tri | SẼ TIẾN HÀNH CƯỠNG CHẾ ĐỂ BÀN GIAO MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

#TayNinhTV_TiengNoiCuTri
#đường_Lý_Thường_Kiệt
#Nâng_cấp_mở_rộng

---------------
????Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh https://daitruyenhinhtayninh.page.lin...
Xem thêm :
- Website : tayninhtv.vn
- Youtube :
http://bit.ly/2DxLx9S
- Fanpage :
https://www.facebook.com/ttv11.vn/
#DaiTruyenHinhTayNinh
#TayNinh