Thời sự Tây Ninh 18-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Thời sự Tây Ninh 18-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

18/05/2022
Lượt xem: 252
Thời sự Tây Ninh 18-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đô thị
- Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5, Khoá XIII của Đảng
- Hội nghị triển khai các chính sách tín dụng
- Triển khai phương án mở cửa lại hoạt động du lịch tại Tây Ninh
- Tây Ninh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022
- Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ
- Sẵn sàng triển khai việc phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã
- OCOP nâng giá trị sản phẩm
- Chung kết cấp tỉnh hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2022.
- Bắt ngh.ịch t.ử ra tay g.iế.t m.ẹ
#truyenhinhtayninh
#tayninhtv
#ttv11