Thời sự Tây Ninh 25-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

Thời sự Tây Ninh 25-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV

25/05/2022
Lượt xem: 503
Thời sự Tây Ninh 25-5-2022 | Tin tức hôm nay | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Kiến nghị môn Lịch sử phải là môn học bắt buộc
- Hội thảo khoa học Lực lượng Cảnh sát Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
- Biên phòng Tây Ninh Họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống
- Giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2021
- Giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong ngành Y tế
- Mittinh hưởng ứng ngày “Thế giới không thuốc lá 31/5”
- Tuổi trẻ Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh năng động, sáng tạo
- Xúc tiến đầu tư tại Tây Ninh đan xen giữa công nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ logistic
- Khảo sát đầu tư tại Khu công nghiệp Thành Thành Công
- Tây Ninh hỗ trợ và bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
#truyenhinhtayninh
#tayninhtv
#ttv11