Tiếng Nói Cử Tri | Công trình tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ

Tiếng Nói Cử Tri | Công trình tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ

30/09/2019
Lượt xem: 396

TayNinhTV | Tiếng Nói Cử Tri | CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH TƯỚI TIÊU KHU VỰC PHÍ TÂY SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG


#TayNinhTV_TiengNoiCuTri
#TiengNoiCuTri_TayNinhTV


---------------
????Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh
https://daitruyenhinhtayninh.page.lin...
Xem thêm :
- Youtube :
http://bit.ly/2DxLx9S
- Fanpage :
https://www.facebook.com/ttv11.vn/#DaiTruyenHinhTayNinh#TayNinh