Tiếng Nói Cử Tri | Hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần

Tiếng Nói Cử Tri | Hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần

30/09/2019
Lượt xem: 380

TayNinhTV | Tiếng Nói Cử Tri | HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NI LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN VIỆC LÀM HÔM NAY-LỢI ÍCH MAI SAU

#TayNinhTV_TiengNoiCuTri
#hạn_chế_sử_dụng_túi_ni_lông
#sản_phẩm_nhựa_một_lần

---------------
????Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh
https://daitruyenhinhtayninh.page.lin...
Xem thêm :
- Website : tayninhtv.vn
- Youtube :
http://bit.ly/2DxLx9S
- Fanpage :
https://www.facebook.com/ttv11.vn/#DaiTruyenHinhTayNinh#TayNinh