Từ ngày 24/9/2021,Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân không mắc Covid-19 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

Từ ngày 24/9/2021,Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân không mắc Covid-19 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

23/09/2021
Lượt xem: 2108

Từ ngày 24/9/2021,Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân không mắc Covid-19 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

#thongtindichcovid19
#tayninhtv
#ttv11